За Академията

През почти всичките вече 17 години упорит труд с цел промяна в отношението към проблема за безопасността на пътя, нашето мото „Сигурността може да бъде придобита!” винаги е било водещо, тъй като силно вярваме, че всичко зависи от самите нас и че можем да бъдем по-етични и разумни шофьори!

Всички инструктори на Академията имат висше образование  в сферата на моторните спортове и са доказани специалисти в областта на безопасното и сигурно управление на автомобила. Опитът им е натрупан в резултат на безброй участия в национални и международни състезания, шофиране в различни атмосферни и пътни условия.

Предлагаме различни видове Тренировъчни програми, подходящи както за корпоративни клиенти, на чиито служители се налага често да управляват служебните си автомобили, така и за физически лица.  Подхождаме индивидуално към всеки един участник с конкретни препоръки и съвети за усъвършенстване стила на шофиране.

Възможно е индивидуално договаряне на съдържанието на курса според нуждите на обучаващите се.