Програми

Тренировъчни програми

Тренировъчна програма 1
 • Мотивационна лекция, свързана с проблема за безопасността и сигурността на пътя;
 • Теоретична постановка на автомобила в различни пътни и атмосферни условия;
 • Практически занимания за подобряване уменията при ускорение и спиране, работата с органите за управление;
 • Тестове, развиващи усета на водачите  към пренасяне на теглата в движение и контролирането им и др.;

Условия за участие: Валидна шофьорска книжка.

Тренировъчна програма 2
 • Интерактивна лекция за безопасността на пътя, включваща влиянието на различни фактори върху сигурността при шофиране;
 • Практически упражнение, целящи подобряване времето за реакция и намаляване на спирачния път;
 • Усвояване на техники за преодоляване на различните типове завои;
 • Придобиване на навици за безопасно управление на автомобила в критични ситуации, бързи и сигурни маневри и др.

Условия за участие: Валидна шофьорска книжка и завършена Тренировъчна програма 1.

Тренировъчна програма 3
 • Цели да развие всички, придобити досега умения, с по-сложни и специализирани упражнения;
 • Разширяване техниките за управление на превозното средство в различни критични и екстремални ситуации;
 • Упражнения, поставящи акцент върху защитното и ситуационно управление на автомобила.

Условия за участие: Валидна шофьорска книжка и завършена Тренировъчна програма 2.